Leczenie w Znieczuleniu

Skończyły się czasy cierpienia na fotelu. Nawet ukłucie u nas nie jest straszne.

Wiele osób boi się dentysty, co często doprowadza stan uzębienia do poważnych zaniedbań.

Bardzo interesującym rozwiązaniem dla takich osób jest leczenie w znieczuleniu ogólnym, zwane popularnie narkozą. Pacjent podczas takiego znieczulenia – które może trwać jednorazowo nawet do 6 godzin – poddawany jest kompleksowemu leczeniu obejmującemu nie tylko leczenie chirurgiczne czy implantologiczne, ale również leczenie zachowawcze, endodontyczne czy protetyczne.

Zabieg taki wbrew wielu opiniom jest zabiegiem bardzo bezpiecznym o ile przeprowadzany jest w placówce dysponującej pełnym zapleczem anestezjologicznym.

Na zabiegi wykonywanych w znieczuleniu ogólnym – czyli w narkozie – decydują się głównie osoby wykazujące objawy typowej dentofobii – panicznego, niemożliwego do opanowania strachu przed leczeniem zębów. Ale nie tylko. To czasami wręcz jedyna możliwość na leczenie stomatologiczne dla osób upośledzonych lub borykających się z określonymi chorobami. Poza schorzeniami, które uniemożliwiają podanie narkozy, zabieg jest bezpieczny i może być przeprowadzony zarówno u osób dorosłych, jak i dla dzieci.

Narkoza zwykle kojarzy się nam z poważnym zabiegiem i salą operacyjną. Oczywiście jest w tym wiele prawdy, bo rzeczywiście jego przeprowadzenie wymaga spełnienia rygorystycznych i konkretnych warunków zarówno jeśli chodzi o wyposażenie sali, sprzęt i kompetencje personelu. W zabiegu w znieczuleniu ogólnym biorą udział dwa zespoły – stomatologiczny i anestezjologiczny. Oprócz lekarzy – dentysty i anestezjologa, na sali obecne są też pomoce – asysta stomatologiczna i wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym.

Przed przystąpieniem do właściwego leczenia, z pacjentem lub jego prawnym opiekunem w przypadku dzieci lub osób, z którymi jest utrudniony kontakt, rozmawia anestezjolog, który kwalifikuje do zabiegu. Lekarz szczegółowo pyta o schorzenia, poznaje historię chorób oraz występowanie innych przypadłości, które mogą być ewentualnym przeciwwskazaniem – np. stwierdzone w wyniku testów uczulenia.

Znieczulenie ogólne rozpoczyna się poprzez dożylne lub wziewne podanie odpowiedniej ilości leków usypiających. Działanie środków farmakologicznych powoduje wprowadzenie pacjenta w stan głębokiego snu bez odczuwania bólu. Przestają funkcjonować odruchy obronne – połykanie, kaszel. Pacjent jest przez cały czas trwania zabiegu pod kontrolą anestezjologa. Jest też zaintubowany przez nos, dzięki czemu stomatolog ma pełny dostęp do jamy ustnej.

Po zakończeniu zabiegu, pacjent musi pozostać pod opieką anestezjologa do czasu całkowitego ustąpienia skutków działania podanych środków. W zależności od organizmu i indywidualnych predyspozycji wybudzanie może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Pacjent już 2 godziny po zabiegu odzyskuje pełną sprawność a przez 24h po zabiegu jest pod pełną kontrolą naszych specjalistów. Leczenie w znieczuleniu ogólnym jest także rozwiązaniem w przypadku dzieci, które nie są w stanie spokojnie uczestniczyć w leczeniu tradycyjnym.

W trakcie jednej, trwającej nawet do kilku godzin wizyty – pacjent ma wyleczone kompleksowo wszystkie ubytki, a przez cały czas nie odczuwa bólu, stres zostaje zredukowany do minimum. Dodatkową formą wsparcia stosowaną przez anestezjologów jest premedykacja, czyli farmakologiczne uspokojenie, stanowiące przygotowanie do wprowadzenia pacjenta w stan właściwego znieczulenia ogólnego.

Narkoza to w porównaniu do innych stosowanych form znieczulenia ogólnego – sedacji ogólnej lub głębokiej – metoda najbardziej zaawansowana, a zarazem najbardziej polecana w stomatologii. Kalkulacja kosztów leczenia jest sporządzana indywidualnie, w oparciu o konkretną sytuację i pacjenta. Wiele zależy od zakresu prac stomatologicznych, jakie należy przeprowadzić. Liczba i rodzaj ubytków wpływają zaś na ilość i rodzaj użytych materiałów stomatologicznych, a także na czas trwania samego zabiegu – który z kolei determinuje czas pracy zespołów lekarskich i ilość leków anestezjologicznych.

Anestezjolodzy w naszym Gabinecie mają za sobą wiele znieczuleń stomatologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo i profesjonalizm.